Instructie aan de dealer

Instructie aan de dealer

De dealer wijst de (potentiële) koper op de mogelijkheid van de verzekering van de objecten.

 

De dealer stelt de (potentiële) koper de informatie ter beschikking met betrekking tot de verzekering, te sluiten door bemiddeling van BNP Paribas Leasing Solutions NV.

 

De dealer vraagt de (potentiële) koper of de dealer diens naam, adres (inclusief e-mail) en woonplaats kan doorgeven aan BNP Paribas Leasing Solutions NV en, in het bevestigende geval, zulks ook op de daartoe geëigende wijze doen.

 

De dealer dient zich te onthouden van het verschaffen van informatie over de verzekering, het maken van vergelijkingen met andere verzekeringen en van alle andere activiteiten.